ช่างไฟฟ้า รับ 13 อัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง : 9,500-12,000
สนใจ 319 ครั้ง
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง
รับสมัครพนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง ด่วน!!
เกี่ยวกับ : งานการผลิต
ที่อยู่ : 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทร : 042-810931
Email :เงื่อนไขการสมัคร
ประกาศเมื่อ: dd MM yyyy hh:mmm

เกี่ยวกับสถานประกอบการ

**สวัสดิการ** 1.ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 4 ชุด 2.โบนัสประจำปี 2 เดือน/ปี 3.ผลิตภัณฑ์น้ำตาล 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิตกลุ่ม 5.ประกันสังคม,ตรวจสุขภาพประจำปี 6.เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ 7.บ้านพักสวัสดิการ (กรณีที่ทำงานห่างจากบ้านพักเกิน 30 กิโลเมตรขึ้นไป) **เอกสารที่ใช้ในการสมัคร** 1.รูปถ่าย (ไม่เกิน 1 ปี) 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 5.สำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหาร 6.สำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 7.ใบขับขี่ (กรณีเป็นงานที่เกี่ยวกับการขับขี่รถประเภทต่างๆ)
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
จำนวนอัตรา : 13 ตำแหน่ง
เงินเดือน/ค่าตอบแทน: 9,500-12,000
เพศ ชาย
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
เบอร์โทรติดต่อ : 042-810931
อีเมล์ติดต่อ :
คุณสมบัติ/เงื่อนไข/สวัสดิการ **คุณสมบัติ** 1.เพศชาย อายุ 20-35 ปี 2.วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ 3.หากมีหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจงานนี้ไหม? คอมเม้นข้อความไว้เลย